dne   20.10. ,  22.10. , 5.11. , 3.12. , 23.12. a  31.12.   je ambulance uzavřena